Ympäristö

  Ympäristöpolitiikka

  Ympäristövastuullisuus, ympäristövaatimukset, raja-arvot ja suositukset otetaan huomioon kaikissa toiminnoissamme.

  Tunnistamme toimintamme aiheuttamat ympäristönäkökohdat ja niiden ympäristövaikutukset ja asetamme niiden perusteella parannustavoitteita ja toimenpideohjelmia.

  Tunnistamme toimintaamme koskevat lakisääteiset vaatimukset ja noudatamme niitä toiminnassamme.

  Pyrimme lisäämään kierrätystä ja energiatehokkuutta toiminnassamme.

  Jokainen työntekijämme on tietoinen ympäristönäkökohdista omassa työssään ja osaa ottaa ne huomioon.

  Johto on sitoutunut ympäristöasioiden hyvään hoitamiseen ja ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen.

  Ympäristöjärjestelmämme täyttää ISO14001:2015 standardin vaateet.

  Image
  © Javasko Machines 2024. All Rights Reserved. Site by Aidia.